Logotype

 

Dokument


Artiklar

Rättfallskommentarer

Lagstiftning

Dokument

Här kan du hitta och läsa en del av de artiklar som jag skrivit samt kommentarer till rättsfall gällande skatteärenden.

Här finns också en förteckning över skatterättslig och företagsbeskattning näraliggande lagstiftning med angivelse av propositionsnummer, utskottsbeteckning och SFS-nummer.

Använd menyn i vänster kolumn.

Niclas Virin

• F.d. Allmänt Ombud för Mellankommunala Mål i Riksskatteverket
• F.d. bankdirektör, ansvarig för
   skattefrågor i Handelsbanken
• F.d. ledamot av Skatterättsnämnden
   i 20 år
• F.d. ledamot av Näringslivets skattedelegation

Niclas Virin

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

http://niclasvirin.blogspot.com/ |
nvirin@hotmail.com | Copyright © Niclas Virin