Logotype

 

Slopad bolagsskatt -
analys och konsekvenser

Författare: Erik Norrman och Niclas Virin

Slopad bolagsskatt - analys och konsekvenserDe senaste åren har en internationell trend varit att sänka bolagsskatten. Denna bok går igenom bl.a. juridiska och ekonomiska problem med denna beskattning. De juridiska och praktiska problemen med bolagsbeskattningen - inte minst på internationell nivå - är ytterst svårbemästrade samtidigt som beskattningsformen förefaller onödig och motverkar en ändamålsenlig kapitaluppbyggnad. Boken beskriver företagsbeskattningens konsekvenser och analyserar utifrån den senaste forskningen samhällsekonomiska effekter av slopad eller kraftigt reducerad bolagsskatt.

Se här vad Second opinion skriver

Läs mer om boken, och beställ den här.

Slopad bolagsskatt - analys och konsekvenser
Senaste Nytt

Välkommen till min hemsida. Här presenterar jag nyheter inom beskattningsområdet; huvudsakligen företagsbeskattning och kapitalbeskattning. Under rubriken Dokument finns det artiklar som jag skrivit i olika sammanhang. Där finns också ett urval kommentarer till domar i Regeringsrätten. Slutligen finns där en sammanställning av senare års lagstiftning med länkar till propositioner, utskottsbetänkanden och lagtext. Jag tar gärna emot synpunkter och önskemål om vad som bör finnas på hemsidan.


Ceterum censeo tributum limitata turmae esse delendum

Min blogg finns tillgänglig på adressen http://niclasvirin.blogspot.com/.
Det finns flera inlägg att läsa, bland annat dessa:
Bostadsbrist - följetong
Ordbruk och bokstavsskötsel
Kontamination 24

För er som kan läsa estniska finns det en presentation av mig i den estniska skattetidskriften MAKSUMAKSJA 2006 NR 5 http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartsection/item.php?itemid=302/"

BESÖKARE
Antal besökare totalt:
Antal besökare denna månad:
Antal besökare denna vecka:
Antal besökare i dag:
Antal besökare online:
Niclas Virin

• F.d. Allmänt Ombud för Mellankommunala Mål i Riksskatteverket
• F.d. bankdirektör, ansvarig för
   skattefrågor i Handelsbanken
• F.d. ledamot av Skatterättsnämnden
   i 20 år
• F.d. ledamot av Näringslivets skattedelegation

Niclas Virin

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

http://niclasvirin.blogspot.com/ |
nvirin@hotmail.com | Copyright © Niclas Virin