Logotype

 

Slopad bolagsskatt -
analys och konsekvenser

Författare: Erik Norrman och Niclas Virin

Slopad bolagsskatt - analys och konsekvenserDe senaste åren har en internationell trend varit att sänka bolagsskatten. Denna bok går igenom bl.a. juridiska och ekonomiska problem med denna beskattning. De juridiska och praktiska problemen med bolagsbeskattningen - inte minst på internationell nivå - är ytterst svårbemästrade samtidigt som beskattningsformen förefaller onödig och motverkar en ändamålsenlig kapitaluppbyggnad. Boken beskriver företagsbeskattningens konsekvenser och analyserar utifrån den senaste forskningen samhällsekonomiska effekter av slopad eller kraftigt reducerad bolagsskatt.

Se här vad Second opinion skriver

Läs mer om boken, och beställ den här.

Slopad bolagsskatt - analys och konsekvenser

Viktiga länkar

Bolagsverket http://www.bolagsverket.se

EG-domstolen http://www.ekonomifakta.se/sv/

Europadomstolen http://www.echr.coe.int/

Europaprogrammen http://www.europaprogrammen.se/

EUs webbportal http://europa.eu

FAR http://www.far.se

Finansdepartementet http://www.regeringen.se/sb/d/1468/

Högsta förvaltningsdomstolen http://hogstaforvaltningsdomstolen.se

Institutet Skatter och Rättssäkerhet http://www.isr.org.se

International Fiscal Association, IFA http://www.ifa.nl

IFA Sverige http://www.ifasweden.se

IBFD http://www.ibfd.org

Jobbskatteavdraget (Harald Klomp) http://jobbskatteavdrag.se

Karnov http://www.thomsonforlag.se

Lagrumet http://www.lagrummet.se/rattsinformation/forfattningar

Notisum http://www.notisum.se

Näringsdepartementet http://departementet.wordpress.com

OECD http://www.oecd.org

OECD skatt http://www.oecd.org/topic/0,3373,en_2649_37427_1_1_1_1_37427,00.html

Regeringen http://www.regeringen.se

Riksdagen http://www.riksdagen.se

Rättsbanken http://www.infotorg.se

SFS http://rkrattsdb.gov.se/sfspdf

Skattelagstiftningsprojektet http://www.skattelagstiftningsprojektet.se

Skattenytt http://www.skattenytt.se

Skattenytt, Stiftelsen http://www.tor-skattenytt.se

Skattepolitik http://www.skattepolitik.info/index.htm

Skatter http://www.skatter.se

Skatterättsligt Forum http://www.skatterattsligtforum.se

Skatterättsnämnden http://skatterattsnamnden.se/4.383cc9f31134f01c98a800010842.html

Skatteverket http://www.skatteverket.se

Skatteverkets författningssamling http://www.skatteverket.se/rattsinformation/lagrummet/main.4.39f16f103821c58f680003169.html

Svenskt Näringsliv http://www.svensktnaringsliv.se

Taxes US http://www.aicpa.org

Artiklar

Rob Norton, Corporate Taxation http://www.econlib.org/library/Enc/CorporateTaxation.html

David Henderson, Abolition of the Corporate Income Tax http://econlog.econlib.org/archives/2010/10/abolition_of_th.html

Megan McArdle, Why We Should Eliminate the Corporate Income Tax http://www.theatlantic.com/business/archive/2010/10/why-we-should-eliminate-the-corporate-income-tax/65351/

Niclas Virin

• F.d. Allmänt Ombud för Mellankommunala Mål i Riksskatteverket
• F.d. bankdirektör, ansvarig för
   skattefrågor i Handelsbanken
• F.d. ledamot av Skatterättsnämnden
   i 20 år
• F.d. ledamot av Näringslivets skattedelegation

Niclas Virin

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

http://niclasvirin.blogspot.com/ |
nvirin@hotmail.com | Copyright © Niclas Virin