Logotype

 

Dokument


Artiklar

Rättfallskommentarer

Lagstiftning

Artiklar

2024

Beskattning av carried interest

Synpunkter på förslag till ändringar av underskottsavdrag Fi2024/00136

2023

Varför beskattas företagens investeringar?

Synpunkter på delbetänkandet och kompletteringarna till SOU 2023:6 En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner

Den globala minimiskatten

Taxing Profit is to Tax Net Investment

What is most important - profit or tax on profit?

Ett resurskrävande självskadebeteende?

2021

Vårt framtida skattesystem

Bergmanmålen 40 år senare

2020

Tankar med anledning av skriften Koncernbeskattning och ränteavdrag

Företagsstöd och koncernbidrag. Debattartikel i Dagens Industri den 18 juni

Synpunkter på betänkandet Fi 2020/01855/S2, Omvänd skattskyldighet vid omsättning av vissa varor och tjänster (IT-apparater)

Warum soll man es einfach machen wenn man es so schön komplizieren kann?

Transfer pricing tas till ny nivå

2019

Oxfam. Debattartikel i Svenska Dagbladet 17 mars 2019

Synpunkter på betänkandet Rapporteringspliktiga arrangemang - ett nytt regelverk på skatteområdet, SOU 2018:91

Modernt med omodern bolagsskatt. Artikel i Uppsala Nya Tidning den 15juni 2019

Kommentar till DN-ledare den 22 juli av Elsa Kugelberg

2018

Vad är viktigast. Företagsvinster eller skatten på företagsvinster?

Företagsvinster borde inte beskattas

Vad förlorar världen egentligen på företagens internationella skatteplanering? Vinner världen på BEPS?

2017

Varför beskattas bolagens inkomster?
Svensk Skattetidning 2017 nr 3

Nya skatteregler för företagssektorn
Synpunkter på betänkandet FI 2017/02752/S1

Paradisläckan
Debattartikel i Dagens Industri 10 nov 2017

2014

Synpunkter på Företagsskattekommitténs betänkande SOU 2014:4

Konvertibel- och optionslån. En skatterättslig tankevurpa

2011

Nya direktiv till Företagsskattekommittén

Derivattransaktioner ska beskattas i inkomstslaget kapital
Skattenytt 2011 s 3

2009

Synpunkter på Samrob (SOU:2008:80)

Avräkning av utländska skatter - en orgie i onödig komplexitet
Svensk Skattetidning 2009 nr 8

Skärpning av reglerna om underskottsavdrag
Skattenytt 2009 nr 9

Avskaffa moms mellan momsare
Svensk Skattetidning 2009 sid. 57 ff.

2008

Varför obegränsad rätt till förlustavdrag?
Svensk Skattetidning 2008 nr 10

2006

Synpunkter på 2002 års företagsskatteutrednings slutbetänkande Vissa företagsskattefrågor, SOU 2005:99

Tjugo år i Skatterättsnämnden
Skattenytt 2006 s. 570

2005

Varför beskattas företagens vinster?
C-uppsats Ekonomisk historia, Stockholms Univiersitet, vt 05

2004

Varför beskattas företagens vinster?
Uppsats Ekonomisk historia, Stockholms Univiersitet, vt 04

Vad är en verksamhetsgren?
Skattenytt 2004 s. 326

2003

Vad är viktigt att tvista om?
Skattenytt 2003 s. 254

Synpunkter på Skattebasutredningens betänkande Våra skatter?, SOU 2002:47

2002

Finansdepartementets PM Fi2001/709 CFC-regler

2001

Skattetillägg mm, SOU 2001:25 Särskilt yttrande

2000

The Future of Tax Policy in the EU. From "Harmful" Tax Competiton to EU Corporate Tax Reform
Svensk Skattetidning 2000 s. 188.

1999

Tag bort företagsskatten
Handelskammartidningen 1/1999

Beskattning av företag - ett onödigt ont!
Svensk Skattetidning 1999 nr 9

1997

Företagsbeskattningen - ett onödigt ont?
Svensk Skattetidning 1997 nr 2

Handel med förlustavdrag - en stimulans för nyföretagande
Svensk Skattetidning 1997 nr 10 s. 924

1996

Är företagsbeskattningen värd sitt pris?
Svensk Skattetidning 1996 nr 9

Avskaffa bolagsbeskattningen

1981

Förluster i handelsbolag
Skattenytt 1981 nr 12 s. 527

Niclas Virin

• F.d. Allmänt Ombud för Mellankommunala Mål i Riksskatteverket
• F.d. bankdirektör, ansvarig för
   skattefrågor i Handelsbanken
• F.d. ledamot av Skatterättsnämnden
   i 20 år
• F.d. ledamot av Näringslivets skattedelegation

Niclas Virin

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

http://niclasvirin.blogspot.com/ |
nvirin@hotmail.com | Copyright © Niclas Virin