Logotype

 

Dokument


Artiklar

Rättfallskommentarer

Lagstiftning

Artiklar

2018

Vad är viktigast. Företagsvinster eller skatten på företagsvinster?

2017

Varför beskattas bolagens inkomster?
Svensk Skattetidning 2017 nr 3

Nya skatteregler för företagssektorn
Synpunkter på betänkandet FI 2017/02752/S1

Paradisläckan
Debattartikel i Dagens Industri 10 nov 2017

2014

Synpunkter på Företagsskattekommitténs betänkande SOU 2014:4

Konvertibel- och optionslån. En skatterättslig tankevurpa

2011

Nya direktiv till Företagsskattekommittén

2009

Synpunkter på Samrob (SOU:2008:80)

2008

Varför obegränsad rätt till förlustavdrag?
Svensk Skattetidning 2008 nr 10

Avskaffa moms mellan momsare
Skatter.se

2006

Synpunkter på 2002 års företagsskatteutrednings slutbetänkande Vissa företagsskattefrågor, SOU 2005:99

Tjugo år i Skatterättsnämnden
Skattenytt 2006 s. 570

2005

Varför beskattas företagens vinster?
C-uppsats Ekonomisk historia, Stockholms Univiersitet, vt 05

2004

Varför beskattas företagens vinster?
Uppsats Ekonomisk historia, Stockholms Univiersitet, vt 04

2003

Synpunkter på Skattebasutredningens betänkande Våra skatter?, SOU 2002:47

2002

Finansdepartementets PM CFC-regler

2000

The Future of Tax Policy in the EU. From "Harmful" Tax Competiton to EU Corporate Tax Reform
Svensk Skattetidning 2000 s. 188.

1999

Tag bort företagsskatten
Handelskammartidningen 1/1999

Beskattning av företag - ett onödigt ont!
Svensk Skattetidning 1999 nr 9

1997

Företagsbeskattningen - ett onödigt ont?
Svensk Skattetidning 1997 nr 2

Handel med förlustavdrag - en stimulans för nyföretagande
Svensk Skattetidning 1997 nr 10 s. 924

1996

Är företagsbeskattningen värd sitt pris?
Svensk Skattetidning 1996 nr 9

Avskaffa bolagsbeskattningen

Niclas Virin

• F.d. skattedirektör i Riksskatteverket
• F.d. bankdirektör, ansvarig för
   skattefrågor i Handelsbanken
• F.d. ledamot av Skatterättsnämnden
   i 20 år

Niclas Virin

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

http://niclasvirin.blogspot.com/ |
nvirin@hotmail.com | Copyright © Niclas Virin